Vjenčani

 

Vjenčani u našoj župi 2023.

1. Marinela Stojan i Marin Jerković
2. Edita Najev i Marko Kolobarić
3. Petra Stojan i Stipe Galić
4. Bernard Kasalo i Milena Nevešćanin
5. Ivan Zulim i Branka Jakus
6. Bože Vukman i Vedrana Matijaš
7. Mate i Nikol Racetin

Vjenčani u našoj župi 2022.

1. Darko Matijaš i Nikolina Višević
2. Igor Rubelj i Jelena Jakus
3. Karmen i Goran Ivelja
4. Petra Bobanović i Toni Kovačević
5. Irena Matijaš i Ivica Macan
6. Josipa Nevešćanin i Toni Jakasović
7. Mario Slatina i Tea Runje
8. Luka Cecić i Nela Palada
9. Vedran Perković i Brigita Düllinger
10. Božidar Matijaš i Marina Palada
11. Josipa Najev i Ilija Županjac
12. Boško Žuljević i Jelena Karabatić
13. Ivica Gašić i Lina Božan
14. Krešimir Matas i Roberta Frleta

Vjenčani u našoj župi 2021.

1. Manuela Mlakić i Ivan Bošković
2. Marija Jakus i Mario Pauk
3. Nikola Rinčić i Lucijana Glumac

 

Vjenčani u našoj župi 2020.
1. Pavao Mirošević i Mia Stojan
2. Petar Parađina i Nives Jakus
3. Marin Lekaj i Elizabeta Markljušaj
4. Marijo Palada i Marija Matijaš
5. Duje Radić i Martina Jakus
6. Darko Kafadar i Branka Pereža
7. Josipa Najev i Ilija Županjac

Vjenčani u našoj župi 2019.
1. Ivan Rinčić i Veronika Sušilović
2. Denis Palada i Maja Azapović
3. Ivan Jurić-Pešić i Katica Marić
4. Ante Božan i Marta Milas
5. Josip Hokman i Željana Pereža
6. Stipe Kasalo i Vice Matijaš

Vjenčani u našoj župi 2018.

1. Kaja Najev i Marina Jovanović
2. Miro Jakus i Saša Zver
3. Predrag Braimović i Tatjana Vuica
4. Duje Rinčić i Vinka Vukman
5. Andrej Tadić i Nikolina Rinčić
6. Svetin Najev i Marina Vekić
7. Roko Nevešćanin i Veronika Jeđut
8. Grgo Alajbeg i Ivana Palada
9. Ante Bilić i Antonela Matijaš
10. Robert Brajnov i Marija Anđelić
11. Adam Bečić i Ana Palada

Vjenčani u našoj župi  2017.
1.Stipe Nevešćanin i Bernarda Sarađen
2. Damir Radić i Antonija Jakus
3. Leonardo Rinčić i Nikolina Gjeldum
4. Toni Brešan i Sonja Erceg
5. Ivica Jakus i Anica Bilić
6. Antonio Jakus i Ana Špika
7. Marinko Radić i Marina Šalina
8. Goran Vujević i Mia Frleta
9. Antonio Šalov i Antonia Matijaš
10. Mario Klasić i Anita Pereža
11. Mario Jerković i Anđela Radić
12. Ivica Bosančić i Darija Radić

Vjenčani u našoj župi 2016.

1. Denis Palada i Kristina Azapović
2. Ivan Rinčić i Ivana Marinov
3. Tihomir Krijan i Kristina Šaravanja
4. Frano Grgat i Petra Frleta

Vjenčani u našoj župi 2015.

1. Luka Božan i Andrea Marković
2. Petar Jerković i Žana Todorić
3. Zdravko Arapović i Martina Marušić

Vjenčani u našoj župi 2014.

1. Mišo Vrbat i Dijana Radelić
2. Marcel Jozić i Antonia Strize
3. Jakov Najev i Katarina Šalov
4. Goran Stipčić i Adriana Šalov
5. Jure Ivelja i Željana Galić
6. Marijo Stojan i Anamarija Mihanović

 

Vjenčani u našoj župi 2013. god.

 1. Ivan Ivančev i Magdalena Dabić
 2. Darko Glavaš i Branka Švraka
 3. Marijan Tomašković i Daniela Jerković
 4. Marko Topić i Željka Šalov
 5. Martin Car i Ivana Telban
  6. Ivo Erceg i Jagoda Lovrić
  7. Davor Katavić i Ljiljana Šveljo

Vjenčani u našoj župi 2012. god.

 1. Milivoj Jerković i Senka Špika
 2. Ivica Čikara i Danijela Radić
 3. Antonio Palada i Anamarija Todorić
 4. Bojan Crepulja i Josipa Katičić
 5. Ivan Vuko i Tina Radić
 6. Mario Jurač i Darija Najev
 7. Željan Karabatić i Sanja Katić
 8. Joško Dućina i Vinka Palada
 9. Denis Goleš i Helena Matijaš
 10. Toni Petrović i Ruzarija Nevešćanin
 11. Zdenko Đikić i Vanja Gavran
 12. Marko Brajnov i Danijela Kranjec
 13. Ivan Rinčić i Snježana Hirižin
 14. Davor Vrbat i Marija Cvitanović
 15. Nenad – Ante Vukman i Gordana Gatti
 16. Antonio Jakus i Anita Radić
 17. Milan Savić i Marija Bilić
 18. Nikola Grkov i Anita Cemović
 19. Antonio Nevešćanin i Ines Križanec
 20. Filip Jadrić i Daniela Stojan

Vjenčani u našoj župi 2011. god.

 1. Ivan Bikić i Marija Šekerija
 2. Mario Neveščanin i Martina Purić
 3. Ante Jakus i Kristina  Kostović
 4. Marko Šalov i Ksenija Roganović
 5. Kristijan Gelo i Petra Nevešćanin
 6. Mirko Vladović i Martina Željković
 7. Ivica Šalov i Katica Radić
 8. Svetin Stojan i Ivana Vlahović

Više o sakramentu ženidbe vidi na Sakramenti