Vjeronauk

Eucharist

  • Raspored župnog vjeronauka:
    • 9 sati : 4. i 5. razred (u župnoj dvorani)
    •  10 sati:  6., 7., i 8. razred (u župnoj dvorani)
    • U 15 sati započinjemo sa susretima za prvopričesnike u crkvi.
    • Krizmanici u 11 i u 16 sati u župnoj dvorani