Raspored obreda

  • SVAGDANJA SVET MISA-Crkva sv. Jakova apostola, Marina
  • NEDJELJNA SVETA MISA
  • Crkva sv. Josipa, Gorač- nedjelja (2.,3. i 4.) u 9 sati
  • Crkva sv. Jure, Svinca- nedjleja (1. nedjelja u mjesecu) u 9 sati
  • Crkva sv. Jakova apostola, Mana- nedjelja u 11 sati