Kršteni

Kršteni 2019.

1. Marieta Božan, kći Darka i Mie rođ.Protić
2. Mia Jerković, kći Jakše i Marinele rođ. Božan
3. Marinela Najev, kći Svetina i Marine rođ. Vekić
4. Mihael Božić, sin Marka i Maje rođ. Matijaš
5. Frane Rinčić, sin Mirka i Milke rođ. Žižak
6. Filip Rinčić, sin Duje i Vinke rođ. Vukman
7. Đana Palada, kći Denisa i Maje rođ. Azapović
8. Luce Radić, kći Tonćija i Josipe rođ. Bogdan
9. Lara Jakus, kći Ante i Anđele rođ. Novković
10. Ante Najev, sin Kaje i Marine rođ. Jovanović
11. Jakov Rinčić, sin Ivice i Tanje rođ. Zorić
12. Mihaela Radić,kći Mihaela i Tatjane rođ. Vukorepa
13. Antea Ožanić ,kći Gorana i Ane r. Jovanović
14. Maxsimilian Perić, sin Stefana i Dijane rođ. Kolar
15. Mateo Bijelić, sin Ivana i Darie rođ.Dujmov
16. Ante Jerković, sin Petra Jerkovića i Žane rođ. Todorić
17. Petar Jakus sin Antonia Jakusa i Ane Špika Jakus
18. Mila Rinčić, kći Ivana Rinčića i Veronika rođ. Sušilović

Kršteni 2018.

1. Duje Rinčić, sin Marija i Mire rođ. Zebić
2. Jakov Matijaš, sin Ivice i Katarine rođ. Cemović
3. Ivan Stojan, sin Luke i Ane rođ. Milat
4. Klara Dučina, kći Josipa i Lucije rođ. Rubelj
5.  Duje Radić, sin Marka Gotovca i Katarine Radić
6. Kate Najev, kći Kaje i Marine rođ. Jovanović
7. Rita Barbara Rinčić, kći Stanka i Viktorije rođ. Blažević
8. Frane Rinčić, sin Marina i Jelene rođ. Munjiza
9. Ella Tonka Milovac, kći Stipe i Leonarde rođ. Rinčić
10.  Mia Senjanin, kći Lovre i Ivane r.Oštrić
11.  Emma Stojan, kći Marija Stojana i Anamarije r.Mihanović
12.  Marko Noa Matijaš, sin Jerka  i Marijane r.Racetin
13. Emili Matijaš ,kći Darka Matijaša i Nikoline Višević
14. Lana Čerina, kći Antonija i Doris r. Čobanov
15. Eva Nevešćanin, kći Maria i Martine r. Purić.
16. Pjero Jakus, sin Ivana i Sandre r. Kuzmanić
17. Ana Senjanin, kći Petra i Antonie r. Drnasin
18. David Matijaš, sin Josipa Matijaš i Kristine Kostović
19. Rita Krijan, kći Tihomira i Kristine r. Šaravanja
20. Kristijan Glavaš, sin Darka i Branke rođ. Švraka
21.  Isaak Yates, sin Johna i Brankice rođ. Nevešćanin
22. Ivan Čulić, sin Slavena i Barbare rođ. Šuto
23.  Julija Marija Radić, kći Joška i Ivane rođ. Kolar
24. Kristijan Pušelja, sin Josipa i Margite rođ. Marić
25. Petra Najev, kći Ante i Ivane rrođ. .Knežević,
26.Mihaela Teskera, kći Miše i Ivane rođ.Latinčić
27. Laura Primorac, kći Luke Primorca i Marine Harbaš
28. Jakov Vrbat , sin Davora i Marije rođ.Cvitanović
29. Luka Jakus, sin Frane i Karmen r. Karabatić
30. Rafael Tadić, sin Andreja i Nikoline r. Rinčić
31. Lora Goleš, kći Denisa i Helene r. Matijaš
32. Petra Goleš, kći Denisa i Helene r. Matijaš
33. Lucia Božan, kći Luke i Andree rođ. Marković
34. Dora Najev, kći Krešimira i Antonele rođ. Korčulanin
35. Filip Jakus, sin Antonia i Anite rođ. Radić
36.  Niki Civadelić, kći Damira Civadelić i Dajane r. Plejić
37. Iva Vujević, kći Gorana i Mie r. Frleta

Kršteni u 2017.

 1. Gabriel Pereža, sin Zorana i Emanuele rođ. Blažević
 2. Ivan Rinčić, sin Antonia i Gracie rođ. Mašković
 3. Jakov Nevešćanin, sin Stipe i Bernarde rođ. Sarađen
 4. Željana Matijaš, kći Tea i Ivane rođ. Bilić
 5. Ana Karačić, kći Đanija i Jelene rođ. Radić
 6. Niko Matijaš, sin Josipa i Ljube rođ. Šarić
 7. Andrija Stojan, sin Duje i Vjere rođ. Cemović
 8. Natali Frleta, kći Ivana i Suzane rođ. Matijaš
 9. Paula Radić, kći Tonćija i Ane rođ. Gracin
 10. Josip Jakus, sin Ivice i Anice rođ. Bilić
 11. Toma Sajc-Budija, sin Luke i Blaženke r. Tomaš
 12. Antonio Luka Radić, sin Stefana i Anite Marie r. Radić
 13. Toni Ivelja, sin Jure i Željane r. Galić
 14. Ani Pereža, kći Ivana i Teje r. Matijaš
 15. Josip Dučina, kći Joška i Vinke rođ. Palada
 16. Kiara Matijaš, kći Ivana i Marijane r. Cerovec
 17. Rita Rinčić, kći Kaja i Ivane r. Budimir
 18. Maja Kalpić, kći Marka i Andreje r. Stojan
 19. Martina Ilijević, kći Maria i Dijane r. Mihaljević
 20. Lucas Klasić, sin Maria i Anite r. Pereža
 21. Ivana Korčulanin, kći Ante i Martine r. Šakić
 22. Robert Jakus, sin Jurice i Barbare r. Bertanjoli
 23.  Anđela Racetin, kći Ante i Mateje r. Marić
 24. Nikola Jakus, sin Antonia i Ane r. Špika
 25.  Bepo Radić sin, Damira i Antonije Radić r. Jakus
 26.  Ivano Radić, sin Ive i Kristine Radić, rođ. Brkan
 27. Luna Jerković, kći Marija i Anđele rođ. Radić
  28. Frane Miljak, sin Deana i Katarine r. Grga
  29. Nora Musinov, kći Luke i Irene r. Štetić
  30. Mirta Matijaš, kći Stjepana i Anice r. Jagić
  31. Duje Dujmović, sin Mirona Dujmović i Elene Čerina
  32. Ante Rinčić, sin Leonarda i Nikoline r. Gjeldum

Kršteni u 2016.

 1. Ante Radelić, sin Zorana i Ane rođ. Baran
 2. Lucija Rinčić, kći Ivana i Snježane rođ. Hiržin
 3. Gabriel Matuka, sin Borisa i Dragane rođ. Drmić
 4. Barbara Ivančev, kći Ivana i Magdalene rođ. Dabić
 5. Sara Rinčić, kći Vedrana i Danijele rođ. Brnić
 6. Paola Najev, kći Matea i Josipe rođ. Jakus
 7. Hanna Bijelić, kći Ivana i Darie rođ. Dujmov
 8. Ivan Frleta, sin Nenada i Željke rođ. Palada
 9. Gloria Radič, kći Miška i Kristine rođ. Vujeva
 10. Magdalena Radić, kći Miška i Kristine rođ. Vujeva
 11. Matej Senjanin, sin Davora i Snježane rođ. Savić
 12. Petar Palada, sin Jakova i Ivane rođ. Jakus
 13. Maro Krijan, sin Tihomira i Kristine rođ.Šaravanja
 14. Daniela Žaja, kći Mate i Marijane rođ.Karabatić
 15. Lovro Palada, sin Andrije i Jane Haluza
 16. Rafael Šalov, sin Gorana i Karoline Šalov
 17. Iva Marina Falak, kći Marka i Katharine r. Gaisa
 18. Vedrana Rinčić, kći Vedrana i Tanje r. Piplica
 19. Frano Jurić, sin Antonia i Ane r. Kovačević
 20. Ana Arapović, kći Zdravka i Martine r. Marušić
 21. Oliver Karabatić. sin Ivana i Adriane r Divković
 22. Lovre Jakus, sin Frane i Karmen r. Karabatić
 23. Paula Jerković, kći Petra i Žane r. Todorić
 24. Ena Najev, kći Kaje i Marine r. Jovanović
 25. Leonora Muslim, kći Ivice i Marije r. Berket
 26. Luka Vuletić, sin Deana i Antonie r. Karabatić
 27. Greta Grkov, kći Nikole i Anite r. Cemović
 28. Nikola Matijaš sin Ante i Silvie r. Rinčić
 29. Tonka Palada, kći Antonia i Anemarije r. Todorić
  30. Lovre Palada, sin Denisa i Kristine r. Azapović
  31. Ivano Kuvek, sin Mirka i Maje r. Radić

Kršteni u 2015.

 1. Petra Švraka, kći Branka i Ivane rođ. Malović
 2. Duje Dugi, sin Dominika i Nataše rođ. Čapalija
 3. Sara Najev, kći Jakova i Katarine rođ. Šalov
 4. Ivan Franjo Nevešćanin, sin Antonia i Ines rođ. Križanac
 5. Nina Jakus, kći Nikole i Tine rođ. Matijaš
 6. Hanna Ivelja, kći Dina Ivelje i Kristine Božan
 7. Marta Ivančev, kći Damira i Marine rođ. Petrović
 8. Gabriela Teskera, kći Miše i Ivane rođ. Latinčić
 9. Gabrijela Lovrić, kći Stipe i Kristine rođ. Arapović
 10. Ivan Nevešćanin, sin Ante i Sanje rođ. Petrović
 11. Andrej Jakus, sin Ivice i Jadranke rođ. Ružićka
 12. Nikolina Tokić, kći Jakova i Jelene rođ. Radić
 13. Martina Tokić, kći Jakova i Jelene rođ. Radić
 14. Teo Dučina, sin Dražena i Maje rođ. Vuković
 15. Rahel Mateja Jakus, kći Jakova i Judith rođ. Drey
 16. Luka Slatina, sin Kristijana i Anđe rođ. Glavan
 17. Tina Božan, kći Luke i Andree rođ. Marković
 18. Dana Frleta, kći Tonćija i Edite rođ. Šalov
 19. Marta Grkov, kći Milana i Martine rođ. Španjol
 20. Noa Savić, sin Milana i Marije rođ. Bilić
 21. Veronika Ivelja, kći Jure i Željane rođ. Galić
 22. Anđela Nevešćanin, kći Nikole i Danijele, rođ. Korčulanin
 23. Lana Marija Najev, kći Ivana i Marije rođ. Stojan
 24. Sara Stojan, kći Luke i Ane rođ. Milat
 25. Ivan Duje Senjanin, sin Petra i Antonie rođ. Drnasin

Kršteni u 2014.

 1. Gita Nevešćanin, kći Maria i Martine rođ. Purić
 2. Andrija Glavaš, sin Darka i Branke rođ. Švraka
 3. Marin Matijaš, sin Maria i Nediljke rođ. Bara
 4. Jure Radić, sin Tonća i Josipe rođ. Bogdan
 5. Lana Božan, kći Denisa i Tanje rođ. Ujević
 6. Roko Šalov, sin Ivice i Katice rođ. Radić
 7. David Vrbat, sin Davora i Marije rođ. Cvitanović
 8. Jakov Nevešćanin, sin Nikole i Danijele rođ. Korčulanin
 9. Petra Jakus, kći Ivice i Marine rođ. Žižak
 10. Andrija Pereža, sin Siniše i Pavice rođ. Bikić
 11. Lucija Stojan, kći Marija Stojana i Anamarije Mihanović
 12. Mia Jakus, kći Mije i Marine rođ. Romić
 13. Vito Lučin, sin Antona i Kate r. Perković
 14. Antonio Tendžera, sin Mate i Matee rođ. Strize
 15. Marcela Radić, kći Ljubomira i Tee rođ. Smolčić
 16. Lydia Mae Matejka, kći Mislava i Lucy rođ. Denham
 17. Josip Palada, sin Zdravka i Josipe rođ. Vukman
 18. Mia Anđelina Radić, kći Stefana i Anite Marie rođ. Radić
 19. Nikola Kaja Zvonimir Musinov, sin Rudolfa i Suzane rođ. Drenčević
 20. Tino Jakus, sin Jakše i Milene rođ. Utrobičić
 21. Natali Najev, kći Ivana i Marije rođ. Stojan
 22. Duje Stipčić, sin Gorana i Adriane rođ. Šalov
 23. Lorena Jozić, kći Marcela i Antonije
 24. Kaja Matijaš, sin Ante i Karle rođ. Babić
 25. Ivan Zorić, sin Tonća i Marije rođ. Grkov
 26. Matej Đikić, sin Zdenka i Vanje rođ. Gavran
 27. Iva Žeravica, kći Ivana i Marine rođ.Bešlić
 28. Matija Šalov, kći Gojka i Vanje rođ. Palada
 29. Ivan Marković, sin Dragana i Martine rođ. Glavaš
 30. Emily Patricija Jakus, kći Jurice i Barbare r. Bertanjoli
 31. Ivan Stojan , sin Duje i Vjere rođ. Cemović
  32. Ema Plejić, kći Zorana Plejić i Vedrane Buzić

Kršteni u 2013. god.

 1. Toni Vuletić, sin Deana i Antonie
 2. Luce Miljak, kći Deana i Katarine
 3. Ante Božan, sin Marka i Danijele
 4. Matea Dučina, kći Josipa i Lucije
 5. Patrik – Vlado Matuka, sin Borisa i Dragane
 6. Nediljko -Petar Nevešćanin, sin Antonia i Ines
 7. Magdalene Matijaš, kći Joška i Nade
 8. Nika Palada, kći Antonia i Anamarije
 9. Daniel Pereža, sin Marka i Tanje
 10. Antea Goleš, kći Denisa i Helene
 11. Josip Novak, sin Dušana i Marine
 12. Nikola Jakus, sin Antonia i Anite
 13. Ana Najev, kći Ivice i Anite
 14. Petar Ivančev, sin Ivana i Magdalene
 15. Lucija Matijaš, kći Ivice i Katarine
 16. Noemi Dimache, kći Remusa i Sanje rođ. Nevešćanin
 17. Nikol Dimache, kći Remusa i Sanje rođ. Nevešćanin
 18. Roko Dućina, sin Joška i Vinke
 19. Filip Marić, sin Borisa i Sanje
 20. Filip Pereža, sin Ivana i Tee
 21. Roko Tomašković, sin Marijana i Daniele
 22. Lejla – Marija Račić, kći Jasmina i Margite Marić
 23. Anja – Ivana Vuletić, kći Alena i Ivane
 24. Lana Rinčić, kći Antonia i Željane
 25. Flavia Nevešćanin, kći Ivice i Darie
 26. Mate Lovrenović, sin Krunoslava i Danijele rođ. Katana
 27. Anamarija Rinčić, kći Ivana i Snježane
 28. Ema – Želja Radić, kći Dina i Kristine
 29. Luka Matijaš, sin Stjepana i Ane
 30. Gloria Grkov, kći Nikole i Anite rođ. Cemović
 31. Karlo Topić, sin Marka i Željke rođ. Šalov
 32. Dani Najev, sin Ivice i Danice rođ. Bašić
 33. Marija Najev, kći Matea i Josipe rođ. Jakus
 34. Lukrecija Radić , kći Joška i Ane rođ. Vitlov
 35. Mia Metličić , kći Dina i Vesne rođ. Radić
 36. Ante Radić, sin Marija i Kim rođ. Kazija
 37. Tino Matijaš, sin Josipa i Ljube rođ. Šarić
 38. Ema Katarina Wilson, kći Jamesa Wilson i Vesne Jakus
 39. Stipe Pereža, sin Borisa i Nataše rođ. Sokolov
 40. Andrija-Petar Radić, sin Damira i Zorice rođ. Tomaš
 41. Matej Bikić, sin Ivana i Marije rođ. Šekerija
 42. Karla Radić, kći Marija i Ivane rođ. Duka
 43. Franka Ružanji, kći Gorana i Maje rođ. Radić
 44. Vanesa Katarina Korčulanin, kći Nevena i Vesne rođ. Jelenak

Kršteni u 2012. god.

 1. Bojana Brajnov, kći Alena i Anete
 2. Laura Čulić, kći Slavena i Barbare
 3. Ivan Bikić, sin Ivana i Marije
 4. Lara Radić, kći Tonća i Ane
 5. Marin Šalov, sin Ivice i Katice
 6. Marin-Rafael Šalov, sin Jurice i Anamari
 7. Josip Šerić, sin Joze i Katice
 8. Vesna Ivelja, kći Jure i Željane
 9. Josipa Stojan, kći Svetina i Ivane
 10. Antonia Najev, kći Ante i Ivane
 11. Nikola Oman, sin Joška i Marine
 12. Ivan Jerković, sin Milivoja i Senke
 13. Jakov Müller, sin Tomislava i Meri
 14. Ana-Lili Musinov, kći Luke i Irene
 15. Mijo Frleta, sin Ivice i Stanke
 16. Kiara- Vinka Jerković, kći Stipe i Jelene
 17. Ivan Slatina, sin Kristijana i Anđe
 18. Dora – Marija Brajnov, kći Marka i Danijele
 19. Emma Božan, kći Luke i Andree
 20. Mihael Rinčić, sin Stanka i Viktorije
 21. Luka – Roko Jakus, sin Ante i Anđele
 22. Ružica Karačić, kći Đanija i Jelene
 23. Daniel Švraka, sin Branka i Ivane
 24. Emili Pavić kći Tomislava i Katarine
 25. Ante Radić sin Ivana i Kristine

Kršteni u 2011. god

 1. Josip Oman, sin Joška i Marine
 2. Josip Karabatić, sin Alena i Jelene
 3. Andrija Kuvek, sin Mirka i Maje
 4. Stipe Jakus, sin Nikole i Tine
 5. Gabrijela Eva Karača, kći Ivana i Vesne
 6. Igor Ugrinić, sin Gorana i Tonke
 7. Gabriel Šalov, sin Gorana i Karoline
 8. Jakov Jakus, sin Ivice i Vesne
 9. Lucian Šperanda, sin Antoine i Anice
 10. Marita Cvitanović, kći Saše i Mirele
 11. Lara Tolić, kći Joška i Ivane
 12. Marieta Stojan, kći Ivana i Ivanke
 13. Stipe Čarapina, sin Silvija i Ivanke
 14. Mateo Šimun Pereža, sin Siniše i Pavice
 15. Ivano Jakus, sin Ante i Anđele
 16. Luka Rinčić, sin Marina i Jelene
 17. Gabrijel Radić, sin Mihaela i Tatjane
 18. Noa Košević, sin Damira i Marijane
 19. Matija Maleničić, sin Tea i Matilde
 20. Ivan Mušura, sin Damira i Anite
 21. Anastasija Barbara Šalov, kći Marka i Ksenije
 22. Sonja Kelečić, kći Gorana i Dine
 23. Leyla Jurčević, kći Tonča i Laudarys
 24. Pia Palada, kći Maria i Tee
 25. Klara Palada, kći Zdravka i Josipe
 26. Ana Miljak, kći Deana i Katarine
 27. Luka Najev, sin Damira i Renate
 28. Karla Korčulanin, kći Davora i Anite
 29. Tony Perrin, sin Richarda Pierra i Svetlane
 30. Bože Musinov, sin Vedrana i Vedrane
 31. Ilija Karabatić, sin Ivana i Adriane
 32. Karlo Zorić, sin Tonća i Marije
 33. Gorana Victoria Rapić, kći Gorana i Chendong
 34. Marko Pereža, sin Ivana i Snježane

Više o sakramentu krštenja vidi na Sakramenti