Službe u župi

Župnik

don Josip Mudronja
Tel. 021/889 – 166

 

Župno pastoralno vijeće

Članovi:
Anto Bilić
Mirjana Ganjto, dipl. ing. – prof.
Marinko Kvarantan
Snježana Pereža, dipl. oec.
Željka Pereža, dipl. friz.
Mihael Radić, dr.med.
Željana Rinčić, oec.

Župno ekonomsko vijeće

Anto Bilić
Snježana Pereža, dipl.oec.
Željka Pereža, dipl.frizer
Željana Rinčić, oec.

 

Remeta crkve sv. Jakova u Marini

Stipe Bikić
Mob. 091/791 – 5462

Remeta crkve sv. Josipa na Gorču

Nedo Matijaš
Tel. 021/890 – 742
Mob. 095/523 – 7474

 

Suradnici u filijalnim crkvama

Sveti Luka – Poljica
Vinka Visković
Tel. 021/808 – 415

Gospa od Anđela – Pozorac
Boja Pereža
Tel. 021/890 – 391
Mob. 091/898 – 8048

Gospa od Sniga – Drid
Marija Karabatić
Tel. 021/890 – 232

Sveti Jure – Svinca
Slavica Senjanin
Tel. 021/889 – 747

Sveti Filip i Jakov – Grota
Dragica Frleta
Tel. 021/889 – 624

 

Predmolitelji

  • Marija Lučin
  • Josip Lučin
  • Pavlija Đerek
  • Kata Tomljenović
  • Anuša Šušnja
  • Katica Jerković
  • Marija Jerković

Vjeroučitelji u župi

  • dipl. kateheta Sanja Matić
  • dipl.kateheta Tina Rožić
  • dipl. kateheta Joško Ćudina

Održavanje web stranice
– Boris Teskera, mag.ing.

– Dijana Rinčić, učiteljica

– Mirjana Ganjto, dipl.ing.-prof.
- don Josip Mudronja

– Željka Pereža