Statistika župe za 2018.

 

statistika1. Krštenja

Protekle godine krstili smo 38 djece. Svi su kršteni u prvoj godini života. Nije bilo krštenja odraslih osoba. Od 38 novokrštenika u prošloj godini, 4 djece ne živi na području naše župe (netko od roditelja su iz naše župe!), dok ostalih 34 boravi na teritoriju naše župe.

2. Prvopričesnici

Protekle godine imali smo 31 prvopričesnika i prvopričesnica. Svi su sa područja naše župe. Ovogodišnjih je prvopričesnika 21. Svi su iz naše župe. U dogovoru sa župnim pastoralnim vijećem obznanit ćemo ubrzo i dan njihova predstavljanja župi, kao i datume susreta s njihovim roditeljima.
Slavlje Prve Svete Pričesti bit će ove godine u nedjelju, 12. svibnja 2019.

3. Krizmanici

U 2018. sakramenat Sv. Potvrde (Krizme) primilo je 22 mladića i djevojaka. Nastavljamo sa praksom da svake godine bude priprava za Sv. Potvrdu u našoj župi.

Ove godine, pak, na župnoj katehezi za krizmu imamo 26 kandidata. U velikoj većini su redoviti na vjeronauku, spremni učiti i otvoreni pouci. Potičem roditelje da se uključe u vjerski odgoj i da paze da im djeca budu redovita na vjeronauku.

Nastavljamo sa redovitim vjeronaukom i pripravom za Sv. Krizmu i za polaznike 1. razreda srednje škole. Riječ je o vjeronaučnoj grupi koja broji 23 članova, i koji će se krizmati dogodine.
Ovogodišnje slavlje Svete Krizme u našoj župi bit će u nedjelju, 2. lipnja 2019.

4. Vjenčanja

Vjenčanja je u našoj župi u 2018. godini bilo 11. Bilo je i jedno ukrijepljenje u korijenu civilno sklopljenje ženidbe. Sva vjenčanja su bila između dvoje katolika. Četiri (4) bračna para ne živi na teritoriju naše župe, dok sedam (7) parova žive u našoj župi.

7. Sprovodi

Trideset i troje (33) naših župljanja crkveno smo sproveli u godini koja je iza nas. Njih 28 živjelo je na području naše župe, dok ih je 5 živjelo izvan. Od njih 33, 10 je sprovedeno opremljeno sakramentima umirućih, za neke se ne zna, a ostali nisu. Posebno potičem rodbinu da se pobrinu sa svoje bližnje te da im zovnu svećenika, tako da naši bližnji odu s ovog svijeta na kršćanski način.

 • Najavljujem da je blagoslov i otvorenje oproštajne kapelice na groblju na Vrsinama predviđeno za svetkovinu Sv. Josipa, 19. ožujka 2019.
 • Važni datumi
  a) 6.ožujka-Pepelnica, Čista srijeda  (početak Korizme);
  b) 21 . travnja-Uskrs;
  c) 12. svibnja-Prva pričest;
  d) 2.lipnja- Krizma;
  e) 20. lipnja-Tijelovo;

 

Autor: Dijana

Podijelite članak