Raspored susreta za prvopričesnike/ce

  •  Ponedjeljak, 6. 5. 2019. u 16:30 sati
  • Utorak,7. 5. 2019. u 16:30 sati.- U 18:30 sati SASTANAK RODITELJA
  • Četvrtak, 9. 5. 2019. u 16:30 sati
  • Petak,10. 5. 2019. u 16:30 sati
  • Subota, 11. 5. 2019. u 16:30 sati ISPOVIJED za prvopričesnike/ce i roditelji
    oltar

Autor: Dijana

Podijelite članak